Formaliteiten online

Avis de contravention
Amende forfaitaire majorée

Vul in:

 

Ik weet dat diefstal van identiteit strafbaar is met een jaar gevangenisstraf en een boete van € 15.000 (artikel 226-4-1 van het Wetboek van Strafrecht)

(*) verplichte vermelding

(**) U bent een particulier: vul uw achternaam in zoals die op de bekeuring vermeld staat.
U bent een wettelijke vertegenwoordiger: vul alleen de bedrijfsnaam in zoals die op de bekeuring vermeld staat.

(***) verplichte vermelding voor bekeuringen en vaste, strafbare bekeuringen

(****) verplichte vermelding indien deze informatie op de bekeuring staat